ประเภทผัด

 1. ปลาเนื้ออ่อนผัดฉ่า
 2. ปลาเนื้ออ่อนผัดพริกไทยดำ
 3. ปลาสะงั่วผัดฉ่า
 4. ปลาสะงั่วผัดพริกไทยดำ
 5. ปลาโจกผัดฉ่า
 6. ปลาโจกผัดพริกไทยดำ
 7. ปลาบึก ผัดฉ่า
 8. ปลาบึกผัดพริกไทยดำ
 9. ปลาคัง ผัดฉ่า
 10. ปลาคังผัดพริกไทยดำ
 11. กุ้งแม่น้ำผัดพริกเกลือ
 12. กุ้งแม่น้ำผัดพริกไทยดำ
 13. กุ้งผัดเม็ดมะม่วง
 14. หน่อไม้ฝรั่งผัดเห็ดหอม